ท่านั่งประจำของคุณสามารถบอกบุคลิกนิสัยส่วนตัวได้อย่างไร?

- โฆษณา -

Postura Gambe
tips-and-tricks.co

ท่าทางบางอย่างของคุณซุกซ่อนอะไรไว้บ้าง?
ภาษากายหรือท่าทางสามารถถ่ายทอดอารมณ์และสื่อถึงลักษณะนิสัยที่คุณไม่สามารถสรรหาคำพูดมาอธิบายตัวตนของคุณได้ นั่นหมายความว่า ท่าทางของคุณสามารถที่จะอธิบายลักษณะนิสัยของคน ๆนั้นได้มากกว่าคำพูดนั่นเอง
มีผลการวิจัยปี 2009 จากนักวิชาการหลายท่านของมหาวิทยาลัย Ohio State University ได้ทำการทดลองเรื่องของ body language กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Ohio นี้กว่า 71 คน ที่สังเกตพบว่าความรู้สึกหรือความคิดที่นักศึกษามีให้กับตัวเองนั้นจะสื่อออกมาเป็นท่านั่งในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้น เวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยว่ายังมีสิ่งที่สามารถแสดงออกให้คนอื่นเห็นและเข้าใจเราได้แม้เราจะไม่ได้บอกเขาอยู่ด้วย บางครั้งการอธิบายความรู้สึกของเราให้คนอื่นเข้าใจชัดเจนมันก็ยากมาก ๆ แต่รู้ไหมว่าท่าทางของเรากลับสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ชัดเจนแม่นยำมากกว่าคำพูดอธิบายเสียอีก
ท่าทางหรือพฤติกรรมที่แสดงออกเหล่านี้สามารถที่จะถ่ายทอดถึงสิ่งที่คน ๆ นั้นกำลังคิดอยู่ได้ บุคลิกท่าทางเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังบอกให้เรารู้ได้ว่า แต่ละคนมีบุคลิกและอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบใด ปกติแล้วคุณนั่งแบบไหน? อ่านความหมายของท่านั่งแต่ละแบบได้ในหน้าถัดไป