Vad avslöjar ditt kroppsspråk om din personlighet?

Postura Gambe
tips-and-tricks.co

Vad avslöjar ditt kroppsspråk?
Kroppsspråk säger ofta mer än vad ord kan uttrycka. Det är därför ett oerhört viktigt medel för kommunikation. Särskilt när det gäller att skapa relationer till andra eftersom att de flesta känslor inte kan uttryckas med ord. Det finns till och med de som säger att en persons kroppshållning kan avslöja saker i personens förflutna.
När vi umgås med andra människor är det därför viktigt att tänka på att vi säger så mycket mer än det vi uttrycker verbalt. Det handlar inte om orden vi uttalar, utan också om med vilka känslor vi talar. Ibland kan det vara svårt att prata om känslor och det är just därför vi ofta kommunicerar dem via vårt kroppsspråk. Uttryck, rörelser och gester säger mycket om vår attityd och hur vi relaterar till andra människor.
Kroppsspråk är alltså viktigt för alla människor. Det kan berätta mycket om vilka vi är och hur vi relaterar till vår omgivning. Hur brukar du sitta till exempel? Det kan avslöja mycket om din personlighet.

Läs vad olika sittställningar betyder på nästa sida.